Παράλειψη συνδέσμων
Δείτε όλους τους κανονισμούς του αγώνα

Κανονισμοί Αγώνα

Περιεχόμενα

ΓΕΝΙΚΑ

Πρόκειται για ένα δρομικό γεγονός που θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα και στην πόλη των Σερρών, στις 5-7 Απριλίου 2024, εντός του πιο σύγχρονου αυτοκινητοδρομίου των Βαλκανίων.

Θα περιλαμβάνει 6 δρομικούς αγώνες
α. ΥΠΕΡΜΑΡΑΘΩΝΙΟ 48 ωρών
β. ΥΠΕΡΜΑΡΑΘΩΝΙΟ 24 ωρών
γ. ΥΠΕΡΜΑΡΑΘΩΝΙΟ 12 ωρών
δ. ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ 6 ωρών 
ε. RUN & FUNbr>
Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να σεβαστούν στο ακέραιο τους κανονισμούς που περιγράφονται παρακάτω. Είναι επίσης υποχρεωμένοι να υπακούσουν στις υποδείξεις των κριτών του αγώνα. Η μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ή τις υποδείξεις επισύρει πάντα την ποινή του αποκλεισμού. Οι κριτές του αγώνα όταν αντιληφθούν παραβάσεις των κανονισμών, τις καταγράφουν και ενημερώνουν τους παραβάτες. Κάθε άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από τη διοργάνωση έχει τη δυνατότητα να καταγράψει επίσης όποια παράβαση υποπέσει στην αντίληψη του και να την υποβάλει προς εξέταση στην Επιτροπή Αγώνα.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Το Circuit Greece-Serres Festival Ultra Run θα διεξαχθεί στις 5-7 Απριλίου 2023.

Οι εκκινήσεις των 5 αγώνων έχουν ως εξής:
α.Circuit 48 ωρών 5 Απριλίου 10:00 π.μ
β.Circuit 24 ωρών 6 Απριλίου 9:00 π.μ
γ.Circuit 12 ωρών 6 Απριλίου 9:00π.μ
δ.Circuit 6 ωρών 6 Απριλίου 12:00 π.μ
ε.Circuit Run & Fun 7 Απριλίου 10:30 π.μ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι αθλητές έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας για όλους του αγώνες. Για τον αγώνα Run & Fun μπορούν να λάβουν μέρος όλες οι ηλικίες, τα παιδιά μπορούν να λάβουν μέρος είτε με υπεύθυνη δήλωση του γονέα είτε να αγωνιστούν μαζί με τους

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: οι αθλητές που θα συμμετέχουν στο SERRES CIRCUIT RUN  θα αγωνιστούν με δική τους ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ.

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

Οι διαδρομές των αγώνων είναι όλες εντός του αυτοκινητοδρομίου Σερρών, Η κάθε στροφή είναι 3047m πιστοποιημένη από επίσημο μετρητή Ά World Athletics & AIMS και τα χαρακτηριστικά της είναι επίπεδη, ασφάλτινη και κυκλική.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Η έναρξη των εγγράφων έχει οριστεί η 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ και θα γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο μέσα από την ιστοσελίδα της διοργάνωσης, serrescircuitrun.gr.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΗ: Κάθε αθλητής φέρει τον αριθμό αγώνα (bib) πάνω του, τον οποίο και είναι υποχρεωμένος να έχει πάνω σε εμφανές σημείο στην εμπρόσθια πλευρά του αθλητή. Ο αριθμός πρέπει να παραμείνει σε όλη τη διάρκεια του αγώνα χωρίς να διπλωθεί, αποκρύβοντας έτσι οποιοδήποτε στοιχείο αναγράφεται πάνω στον αριθμό (χορηγοί, λογότυπα κλπ). Ουσιαστική αλλοίωση του αριθμού, η οποία ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση στους υπεύθυνους καταγραφής των σταθμών τιμωρείται με αποκλεισμό.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ: Δεν επιτρέπεται εξωτερική υλική βοήθεια (τροφή, ρουχισμός) προς τους αθλητές. Θα υπάρχει σταθμός υδροδοσίας - τροφοδοσίας που έχει οριστεί από την οργανωτική επιτροπή των αγώνων όπου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να γεμίσουν τις ενεργειακές τους μπαταρίες.

Οποιαδήποτε βοήθεια σε σημείο διαφορετικό από αυτό που έχει οριστεί από την οργανωτική επιτροπή επιφέρει και την αυτόματη ακύρωση του αθλητή.

Για τους αθλητές που θα αγωνιστούν στον αγώνα των 48 ωρών, 24 ωρών & 12 ωρών εκτός από τον σταθμό της υδροδοσίας - τροφοδοσίας - θα μπορούν να λάβουν βοήθεια από τον προσωπικό τους σταθμό που οι ίδιοι αν επιθυμούν μπορούν να στήσουν σε πάγκο που θα τους έχει προμηθεύσει η οργανωτική επιτροπή του αγώνα.

Επίσης, θα μπορούν να έχουν εντός του αυτοκινητοδρομίου στο σημείο του σταθμού και έναν σύνοδο πιστοποιημένο από αυτούς για τη στήριξη - βοήθεια κατά τη  διάρκεια του αγώνα.
Στους αθλητές των 48 ωρών έχει προβλεφθεί και δύο γεύματα Παρασκευή & Σάββατο κατά τη διάρκεια του αγώνα το οποίο θα είναι διαθέσιμο από τις 20:00 μ.μ έως τις 23:00 μ.μ
Στους αθλητές των 24 ωρών έχει προβλεφθεί και ένα γεύμα κατά τη διάρκεια του αγώνα το οποίο θα είναι διαθέσιμο από τις 20:00 μ.μ έως τις 23:00 μ.μ

Τις νυχτερινές ώρες ο φωτισμός τις πίστας δε θα καλύπτει τις απαιτήσεις των αθλητών σε ορισμένα σημεία. Για τον λόγο αυτό οι αθλητές των 48 ωρών & 24 ωρών θα πρέπει να έχουν στον εξοπλισμό τους φακό κεφαλής όπως και το πλήρωμα υποστήριξης τους.

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη κάθε είδους αντικειμένων κατά μήκος της διαδρομής, όπως πλαστικά μπουκάλια ή οποιοδήποτε άλλο υλικό συσκευασίας στερεάς ή υγρής μορφής τροφής που καταναλώνουν οι αθλητές στη διάρκεια του αγώνα. Στον σταθμό τροφοδοσίας θα υπάρχει ειδικός πλαστικός σάκος απορριμμάτων. Όλοι οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να ρίχνουν απορρίμματα μέσα στο σάκο. Απόρριψη υλικών συσκευασίας ή άλλων μην οργανικών απορριμμάτων σε οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής πέρα από τα προκαθορισμένα, επισύρει ποινή αποκλεισμού.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το σημείο ελέγχου είναι η γραμμή εκκίνησης των αγώνων, κάθε φορά που θα περνάει ο αθλητής από εκεί θα προστίθεται η απόσταση των 2500μ στη συνολική απόσταση που έχει διανύσει.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ

Οι αγώνες θα χρονομετρούνται με ηλεκτρονική χρονομέτρηση σε chip που θα φοράνε πάνω τους οι αθλητές.

Το chip θα το παραλάβουν μαζί με τον αριθμό συμμετοχής τους από τη γραμματεία του αγώνα.
Τα επίσημα αποτελέσματα των αγώνων θα δημοσιοποιούνται μερικές ημέρες μετά τους αγώνες, προκειμένου να γίνει διασταύρωση των στοιχείων και ο απαραίτητος έλεγχος.

ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΡΙΘΜΩΝ 

Οι αθλητές όλων των αγώνων του CIRCUIT GREECE-SERRES FESTIVAL RUN θα μπορούν να παραλάβουν τα πακέτα συμμέτοχης τους:

α.ΠΕΜΠΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ (48h-24h-12h-6h-Run n Fun) στην Πλατεία Κρονίου μπροστά από το Επιμελητήριο Σερρών από τις 9:00 π.μ έως 21:00 μ.μ.
β.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ (24h-12h-6h-Run n Fun) στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών από τις 17:00 μ.μ έως τις 21:00 μ.μ
γ.ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ (Run n Fun) στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών από τις 17:00 μ.μ έως τις 21:00 μ.μ
δ.ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ (Run n Fun) στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών από τις 9:00 π.μ έως τις 10:45 π.μ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Η οργανωτική επιτροπή του αγώνα έχει ορίσει φυλασσόμενο χώρο όπου οι αθλητές θα μπορούν να αφήσουν τα προσωπικά τους αντικείμενα παραμονή των αγώνων και να τα παραλάβουν μετά τον τερματισμό τους.

Μαζί με την επίδοση αριθμών θα τους δοθεί και ένας πλαστικός σάκος όπου μέσα σε αυτό θα βάλουν τα  πράγματα τους, πάνω σε αυτό το σάκο θα κολλήσουν και το αυτοκόλλητο νούμερο που αντιστοιχεί στο bib number τους για την αποφυγή λαθών κατά την παραλαβή τους.

ΕΠΑΘΛΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΑ

Στον αγώνα των 48 ωρών στους 3 πρώτους νικητές και στις 3 πρώτες νικήτριες θα δοθεί κύπελλο - έπαθλο και σε όσους διανύσουν τουλάχιστον 220χλμ θα δοθεί αναμνηστικό μετάλλιο. Επίσης, θα γίνει βράβευση του γρηγορότερου αθλητής - αθλήτρια στο ενδιάμεσο split των 100χλμ στον αγώνα Circuit 48 hours Ultra Run (εφόσον έχει καλύψει τουλάχιστον 210χλμ για τους άντρες και 200χλμ για τις γυναίκες). Ηλικιακές κατηγορίες στις 48 ώρες δε θα υπάρξουν.

Στον αγώνα των 24 ωρών στους 3 πρώτους νικητές και στις 3 πρώτες νικήτριες θα δοθεί κύπελλο - έπαθλο  και σε όσους διανύσουν τουλάχιστον 120χλμ θα δοθεί αναμνηστικό μετάλλιο. Επίσης, θα γίνει βράβευση του γρηγορότερου αθλητής - αθλήτρια στο ενδιάμεσο split των 100χλμ στον αγώνα Circuit 24 hours Ultra Run (εφόσον έχει καλύψει τουλάχιστον 120χλμ για τους άντρες και 110χλμ για τις γυναίκες). Ηλικιακές κατηγορίες στις 24 ώρες δε θα υπάρξουν.

Στον αγώνα των 12 ωρών στους 3 πρώτους νικητές και στις 3 πρώτες νικήτριες θα δοθεί κύπελλο - έπαθλο και σε όσους διανύσουν τουλάχιστον 60χλμ θα δοθεί αναμνηστικό μετάλλιο. Ηλικιακές κατηγορίες στις 12 ώρες δε θα υπάρξουν.

Στον αγώνα των 6 ωρών στους 3 πρώτους νικητές και στις 3 πρώτες νικήτριες θα δοθεί κύπελλο - έπαθλο και όσους διανύσουν τουλάχιστον 30χλμ αναμνηστικό μετάλλιο. Ηλικιακές κατηγορίες στις 6 ώρες δε θα υπάρξουν.

Στον αγώνα Run & Fun στους 3 πρώτους νικητές και στις 3 πρώτες νικήτριες θα δοθεί κύπελλο - έπαθλο και σε όλους του συμμετέχοντες θα δοθεί αναμνηστικό μετάλλιο.

ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΝΙΚΗΤΩΝ

Οι απονομές των νικητών θα πραγματοποιηθούν ως έξης: Νικητές-Νικήτριες Circuit 48 hours Ultra Run
Κυριακη 7 Απριλίου 12:00 π.μ

Γρηγορότερος αθλητής - αθλήτρια στο ενδιάμεσο split των 100χλμ στον αγώνα Circuit 48 hours Ultra Run (εφόσον έχει καλύψει τουλάχιστον 210χλμ για τους άντρες και 200χλμ για τις γυναίκες)
Κυριακή 7 Απριλίου 12:00 π.μ

Νικητες-Νικήτριες Circuit 24 hours Ultra Run
Κυριακή 7 Απριλίου 10:00 π.μ Γρηγορότερος αθλητής - αθλήτρια στο ενδιάμεσο split των 100χλμ στον αγώνα Circuit 24 hours Ultra Run

Γρηγορότερος αθλητής - αθλήτρια στο ενδιάμεσο split των 100χλμ στον αγώνα Circuit 24 hours Ultra Run (εφόσον έχει καλύψει τουλάχιστον 120χλμ για τους άντρες και 110χλμ για τις γυναίκες)
Κυριακή 7 Απριλίου 12:00 π.μ

Νικητές-Νικήτριες Circuit 12 hours Ultra Run
Σάββατο 6 Απριλίου 21:00 π.μ

Νικητές-Νικήτριες Circuit 6 hours Long Run
Σάββατο 6 Απριλίου 19:00μ.μ

Νικητες-Νικήτριες Circuit Run & Fun
Κυριακή 7 Απριλίου 12:00π.μ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

CIRCUIT SERRES 48 hours Ultra 170€
CIRCUIT SERRES 24 hours Ultra 100€
CIRCUIT SERRES 12 hours Ultra 70€
CIRCUIT SERRES 6 hours Long 50€
CIRCUIT SERRES Run & Fun 10€ (για παιδιά κάτω τον 10ετων που θα συνοδεύονται στον αγώνα δωρεάν)

Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται:
α. bib number
β. chip χρονομέτρησης
γ. αναμνηστικό μετάλλιο (βλ. έπαθλα - μετάλλια)
δ. τροφοδοσία - υδροδοσια (βλ.σταθμός διοργάνωσης)
ε. Αναμνηστικό T-Shrit του αγώνα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Για τους αθλητές όλων των αγώνων τεχνική ενημέρωση αλλά και απαντήσεις σε τυχόν απορίες, θα γίνετε 30 λεπτά στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών πριν από την εκκίνηση κάθε αγώνα.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η Διοργάνωση διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα της φωτογράφισης και κινηματογράφησης του αγώνα, που πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένους συνεργάτες. Κάθε αθλητής του οποίου γίνεται δεκτή η αίτηση συμμετοχής, αποδέχεται αυτόματα το συγκεκριμένο όρο, γνωρίζοντας ότι ενδέχεται να εμφανιστεί το πρόσωπο του σε φωτογραφίες ή βίντεο, χωρίς να του ζητηθεί η άδεια και χωρίς να μπορεί να διεκδικήσει κάποια αποζημίωση από τυχόν δημοσίευση υλικού του αγώνα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η οργανωτική αναλαμβάνει να επιτηρήσει τη διαδρομή του αγώνα με εξειδικευμένα στελέχη σε θέματα ασφάλειας, διάσωσης και παροχής ιατρικής βοήθειας στους αθλητές που θα βρεθούν σε ανάγκη.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τον θάνατο, τραυματισμό ή οποιαδήποτε βλάβη της υγείας των αγωνιζομένων, οι οποίοι υποβάλλοντας την αίτηση συμμετοχής, δηλώνουν ότι γνωρίζουν τους κινδύνους που υπάρχουν και βεβαιώνουν ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή και τους επιτρέπει να αγωνιστούν, έχουν δεν πρόσφατα εξεταστεί από γιατρό γι’αυτό το θέμα. Οι ίδιοι οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν τακτικά σε ιατρικό προληπτικό έλεγχο, ώστε να ελέγχουν την κατάσταση της υγείας τους. Η Επιτροπή αποποιείται κάθε ευθύνη σχετικά με τη σωματική ακεραιότητα των αθλητών.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ενστάσεις για οποιοδήποτε λόγο γίνονται μόνο από τον ίδιο τον αθλητή, το αργότερο 30’ από τον τερματισμό του. Η απόφαση της επιτροπής ενστάσεων, που απαρτίζεται από τον τεχνικό διευθυντή του αγώνα και τα μέλη της τεχνικής επιτροπής εκδίδεται μέχρι την ώρα των απονομών και είναι τελεσίδικη.

ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΑ

Αν παραστεί ανάγκη (εξαιρετικά επικίνδυνες καιρικές συνθήκες), οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αναβάλλουν για μικρό χρονικό διάστημα την εκκίνηση, προκειμένου να μη θέσουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των αθλητών.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Πριν τον αγώνα και με την παραλαβή του bib number, οι αθλητές οφείλουν να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία αναλαμβάνουν την ευθύνη οι ίδιοι για τυχόν ατύχημα, τραυματισμό, θάνατο η οποιαδήποτε βλάβη της υγείας τους και ότι οι διοργανωτές δεν ευθύνονται για τίποτα από τα παραπάνω.

Η επιτροπή αγώνα αποποιείται κάθε ευθύνη σχετικά την υγεία των αθλητών.

el
FOR THE RECORD
48h Run

Κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ στους άντρες είναι ο Γιάννης Κούρος από την Ελλάδα με συνολική απόσταση 473495m ένα ρεκόρ που έγινε στη Γαλλία το 1996.

Στις γυναικες η Camille Herron από τις ΗΠΑ με συνολική απόσταση 435.336m ένα ρεκόρ που έγινε στην Αυστραλία το 2023.

FOR THE RECORD
1/2 Marathon

Κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ στους άντρες είναι ο Τζέικομπ Κιπλίμο από την Ουγκάντα με χρόνο 57’31" ένα ρεκόρ που έγινε στην Πορτογαλία  το 2021.

Το Πανελλήνιο ρεκόρ στους άντρες κατέχει ο Σπύρος Ανδριόπουλος με χρόνο 1:03:04, ένα ρεκόρ που έγινε στην Ιταλία το 1988.

Στις γυναίκες το παγκόσμιο ρεκόρ κατέχει η Γέιλεμζερφ Γιεχουαλόου  με χρόνο 1:03:43 ένα ρεκόρ που έγινε το 2021 στην Ιρλανδία.

Το Πανελλήνιο ρεκόρ στις γυναίκες το κατέχει η Ουρανία Ρεμπούλη με χρόνο 1:11:52 που έγινε το 2016 στην Ολλανδία.

FOR THE RECORD
6h Run

Serres Circuit Run 2023 Top 3:

NameTOTAL DISTANCE (KM)Club
DIMITRIOS SOULIOTIS71.031KASIMIS TRAINING
CHRISTOS KALTSAS60.940ΣΔΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
KONSTANTINOS KARANASIOS60.393ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ
NameTOTAL DISTANCE (KM)Club
FOTINI DAPKA56.546ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ
SOFIA ARVANITI53.299ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ
NATALIA MENTESIDOU46.405ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ

Κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ στους άντρες είναι ο Donald Richie από την Μ.Βρετανία με συνολική απόσταση 97.200m, ένα ρεκόρ που έγινε το 1978 στην Μ.Βρετανία.

Στις γυναίκες το παγκόσμιο ρεκόρ κατέχει η Nele Alder Baerens από την Γερμανία με συνολική απόσταση 85492m, ένα ρεκορ που έγινε το 2017 στην Γερμανία.

FOR THE RECORD
12h Run

Serres Circuit Run 2023 Top 3:

NameTOTAL DISTANCE (KM)Club
FILARETOS KIRIAKAKIS125.727VMAXTRAINING-Σ.Μ.ΛΑΡΙΣΑΣ
CHRISTOS BARBOUDIS123.280BIKE CENTER-Σ.Δ.Υ ΝΕΣΤΟΥ
PANAGIOTIS LITSAS121.880ELEFTHEROUPOLI RUNNERS
NameTOTAL DISTANCE (KM)Club
MARIA MICHAIL106.645ΤΡΑΧΙΝΑ
NATASHA THEOCHARIDOU82.269ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ
AGGELIKI KOSTA61.460-

Κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ στους άντρες είναι ο Aleksandr Sorokin από την Λιθουανία με συνολική απόσταση 177.410μ ένα ρεκόρ που έγινε το 2021 στο Τελ Αβιβ.

Στις γυναίκες το παγκόσμιο ρεκόρ κατέχει η Camille Herron από τις ΗΠΑ με συνολική απόσταση 149.130m, ένα ρεκόρ που έγινε το 2019 στις ΗΠΑ.

FOR THE RECORD
24h Run

Serres Circuit Run 2023 Top 3:

NameTOTAL DISTANCE (KM)Club
IOANNIS KOUTSIKOS211.873ΤΡΑΧΙΝΑ-ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ
ILIAS GROZOS207.196ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ
ALKIS TESKOS203.332ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ
NameTOTAL DISTANCE (KM)Club
ANDRA CALENIC166.798-
INO STEFANI153.150-
NAFSIKA AGIANNITI121.880KOURKOURIKIS TRAINING GROUP

Κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ στους Άντρες είναι ο Aleksandr Sorokin από τη Λιθουανία με συνολική απόσταση 319.614m, ένα ρεκόρ που έγινε το 2022 στην Ιταλία.

Στις γυναίκες η MIHO NAKATA από την Ιαπωνία με συνολική απόσταση 270.362m, ένα ρεκόρ που έγινε το 2023 στην ΤΑΪΠΕΙ ΤΑΙΒΑΝ.